Utdanning, skole og barnehage

Vi innreder rom for læring og trivsel

Utdanningsbygg må være trygge, og ta hensyn til krav om universell utforming. Faginnredning har utviklet en rekke egne løsninger som er tilpasset utdanningsinstitusjonene. Fra smarte ranselstasjoner til fleksible kjøkkenløsninger – vi leverer spesialinnredning i robust kvalitet.

Hva leverer vi

Akustiske veggelement

Både form og funksjon ivaretas når vi innreder foajeer og auditorier. Fra ferdige elementer til perforerte veggplater i mønster fra arkitekt – Faginnredning leverer et vakkert møbel som demper akustikken i rommet.

Auditorieinnredning

Med god komfort er det enklere å konsentrere seg i en studiesituasjon. Vi leverer spesialtilpassede auditoriebord, komplett med benker og stoler. Akustiske vegger gir en behagelig opplevelse av rommet.

Garderobeløsninger

En spesialtilpasset garderobe gjør hverdagen enklere for ansatte og elever. Vi leverer grov- og fingarderober med blant annet støvelknagger på vegg, skohyller og sittebenker. Faginnredning har utviklet en egen ranselstasjon, der større barn nyter godt av hyllesystemer med avlukker og integrerte ladestasjoner.

Labrom

Fra forberedelsesrom til kjemirom og laboratorier – i labrom stilles det store krav til sikkerhet og slitasje. Vi tilpasser innredningen til de tekniske løsningene, blant annet el-søyler og avtrekksskap. Faginnredning leverer glatte og kjemikalieresistente overflater.

Kantine

Å møte hverandre ved matbordet er et kjærkomment avbrekk i arbeidshverdagen. Faginnredning sørger for en praktisk kantineinnredning, som også ivaretar de kjøletekniske løsningene. Vi har utviklet et eget konsept for buffet- og brettbaneløsninger.

Kjøkkenløsninger

Skolekjøkkenet må tåle hard slitasje fra brukerne. Samtidig ønsker man seg fleksible løsninger, med kjøkkenøyer og innredning på hjul, som kan settes sammen på ulike måter etter behov. Faginnredning har trygge løsninger for brukere med særlige behov for universell utforming.

Miljøstasjon

Miljøvennlige sorteringsløsninger blir stadig viktigere elementer i utdanningsinstitusjonene. Disse skal tåle slitasje, være enkle å renholde og gjøre resirkulering til en naturlig aktivitet. Faginnredning tilpasser miljøstasjonen etter byggets størrelse og behov.

Skapinnredning

Gode løsninger for oppbevaring bidrar til en ryddig arbeidshverdag. Fra lager og kjøkken til de ansattes garderobe – Faginnredning tilpasser skap for alle rom og vinkler, fra åpne landskap til små nisjer.

Utførte prosjekter

Ny- Krohnborg skole

Prosjekt: Spesialbygget innredning

Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus